Klachten

Ons kantoor is ingeschreven in het register van de verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. We zijn steeds bereikbaar via telefoon, e-mail of fax.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel - tel. 1700

http://www.vlaamseombudsdienst.be

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen?